BOEK NU

Contact

Sint-Apollonialaan 204/03, 2400 Mol
+32 489 21 55 56
post@wafels.be

Volg ons via 

BOEK NU

© 2022 copyright wafels.be   •   Algemene voorwaarden   •   Privacy Policy   •   Website by Ziedoes!

Algemene voorwaarden

Onze
algemene voorwaarden.

Volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tussen Puur Food Concepts bv en de klant;

 

 1. Een door de klant schriftelijk bevestigde feestaanneming bindt deze voor al zijn modaliteiten, oa. datum – aantal personen – plaats en prijzen.
 2. Indien de feestaannemer tijdens de uitvoering van het feest méér gasten telt dan afgesproken, mogen deze doorgerekend worden op de eindfactuur
 3. Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden bevestigd en zullen de feestaannemer het recht geven een prijsaanpassing aan te brengen ingeval van meerprijs, onverminderd het recht tot schadevergoeding zoals hierna bepaald. In geval van minderprijs mag deze tenminste 70% zijn van het initieel overeengekomen bedrag.
 4. In geval van opzegging door de klant meer dan 2 weken voor datum van het feest zal de schadevergoeding het bedrag van het 1 e voorschot bedragen. In geval van opzegging door de klant minder dan 2 weken voor datum van het feest, zal de schadevergoeding 50% van de totaal overeengekomen prijs bedragen. Dit om gemaakte onkosten ed te vergoeden. Tenzij andere schriftelijke afspraken gemaakt zijn.
 5. Als tussen de bestelling en de uitvoering van het feest het BTW tarief wijzigt, wordt de prijs hieraan aangepast.
 6. Alle prijzen zijn EXCLUSIEF BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.
 7. Bestellingen worden pas als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging en na betaling van het overeengekomen voorschot door de klant. Het 1 e voorschot bedraagt gewoonlijk € 500 voor het vastleggen van de datum en het tweede voorschot vindt plaats zo’n 4-tal weken voor de feestdatum en zal ongeveer 50% van de eindfactuur bedragen. Indien er andere afspraken gemaakt zijn dan de gewoonlijke voorschotten, tellen deze overeengekomen afspraken.
 8. De klant voorziet zowel voldoende aansluitpunten op het elektriciteits netwerk als de mogelijkheid tot aansluiten op het waternetwerk. Tenzij dit anders afgesproken is.
 9. De feestaannemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken, schade of diefstal door genodigden of derden.
 10. De feestaannemer kan de klant wel verantwoordelijk stellen voor eventuele ongelukken, schade of diefstal veroorzaakt door de klant, de genodigden of derden tijdens de uitvoering van het feest.
 11. Vervoerskosten worden per dag in rekening gebracht zoals hierna bepaald; – Geschatte reistijd € 35 per uur (heen + weer) – Vervoerskosten € 0,55 per kilometer (heen + weer)
 12. Alle rekeningen zijn contant betaalbaar de dag van de uitvoering van het feest of indien overeengekomen dmv overschrijving op de bedrijfsrekening.
 13. Al de facturen die onbetaald bleven op hun vervaldag, geven recht op een verwijlintrest van 1% per maand, zonder dat hiervoor een voorafgaande immorastelling nodig is.
 14. Indien er geen betaling volgt binnen een termijn van acht dagen, nadat hiertoe een aanmaning verzonden werd, is de klant gehouden, bij toepassing van art. 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek, aan de feestaannemer een schadevergoeding te betalen conventioneel en forfaitair onverminderbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van €50.
 15. De klant blijft steeds solidair en ondeelbaar verantwoordelijk voor alle betalingen en alle verbintenissen ook wanneer de klant gevraagd heeft op iemand anders te factureren.
 16. Bij geschillen is enkel een Antwerpse Rechtbank bevoegd.
 17. De Feestaannemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor financiële verliezen ten gevolge van overmacht. Bv. ongeval – brand – stormschade – waterschade – …
 18. Bij het boeken van een feest geeft de klant automatisch toestemming voor het trekken van sfeerfoto’s en de rechten hierop.
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

ALLES WAT WE DOEN, DOEN WE
MET PASSIE VOOR HET VAK.

En dat doen we al méér dan 20 jaar met veel plezier!

In onze moderne ‘laboratoria’ worden dagelijks verse en unieke dessertcreaties gedraaid. Ambachtelijk, en vooral met veel liefde voor de stiel. Geheel naar eigen receptuur en enkel met de allerbeste ingrediënten die maar te vinden zijn.

Puur en zuiver. Eerlijk en heerlijk. Zonder kunstmatige smaakmakers. Met vers fruit én met echte vanillestokken.

Wij kiezen onze leveranciers zorgvuldig en hechten hierbij veel belang aan de herkomst en verwerking van onze grondstoffen. En dat proef je!

Met passie als bindmiddel om de ingrediënten zacht maar zeker in de juiste richting te stuwen. Passie levert een fantastisch product op. Hoogwaardig en uniek. Zet de tijd maar even stil om van ons aanbod te genieten. Proef de authentieke smaak die het resultaat is van vakmanschap, traditie en respect voor de natuur.

Die combinatie levert ons ondertussen beroemd geworden wafels, ijs, pannenkoeken... op. Pure ambacht waar je blijft voor terugkomen!

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden